Lịch khám Bác sỹ

STT

HỌ TÊN

CHUYÊN KHOA

THỜI GIAN

1

BS. NGUYỄN ĐỨC ĐŨI

Mắt

Từ Thứ 2 đến thứ 7 (trừ thứ 5)

 2

BS. CK II TRẦN VĂN HÙNG 
(Khoa sản phụ I - Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương)

 Sản

 Thứ 3, thứ 6

3

BS. CK I TRẦN THỊ KIM DIỆP 
(Nguyên trưởng khoa Sản Bệnh viện Thanh Nhàn)

Sản

Thứ 2, thứ 4

4

BS. BÙI THANH HÀ 

Ngoại

Từ thứ 2 đến sáng Chủ nhật

5

BS. CK II PHAN THỊ LUYẾN TRANG 
(Nguyên Trưởng khoa Tim - Thận - Khớp  Bệnh viện 175)

Tim - Thận - Khớp

Sáng thứ 6, sáng chủ nhật

6

BS. QUẢN THỊ MƠ 
(Chuyên gia đầu ngành về Điều trị Hóa chất chống ung thư - Bệnh viện K)

U Bướu

Khám theo hẹn

7

BS. VŨ VĂN TUẤN

Nội chung

Thứ 5, thứ 7

8

BS. CKI ĐÀO THỊ PHƯỢNG

Nội chung

Thứ 2, thứ 3, thứ 4

9

BS. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Sản

Thứ 5, thứ 7

10

BS. PHAN VŨ TRUNG

Nội chung

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7

11

BS. NGUYỄN TRUNG KIÊN

Răng Hàm Mặt

Thứ 2 - thứ 7

12

BS. NGUYỄN THỊ CÚC
(Bệnh viện Nhi Xanhpon)

Nhi

Thứ 6, thứ 7

13 BS. NGUYỄN HỒNG ĐIỆP 
(Bệnh viên nhi Trung Ương)
Nhi Thứ 2, thứ 4
14 BS. PHẠM THỊ THỤC
(Nguyên trưởng phòng khám nhi và tư vấn dinh dưỡng BV Bạch Mai)
Nhi Thứ 3, thứ 5